Центр створено на виконання наказу МОН України від 12.04.2019 №475 як структурний підрозділ НДЧ (наказ Ректора від 21.06.2019р. №185).

Пріоритетні напрямки досліджень Центру

Відповідно до Стратегії космічної діяльності України на період до 2022 року, Концепції реалізації державної політики у сфері космічної діяльності на період до 2032 року, Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України:

Учасники Центру та напрями досліджень:

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Національна металургійна академія України

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна

Український державний хіміко-технологічний університет

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури