РЕГЛАМЕНТ
проведення робіт на науковому обладнанні Центру колективного користування науковим обладнанням «Інноваційні технології в ракетно-космічній галузі»

ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВОК І ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ ДЛЯ СПІВРОБІТНИКІВ ДНУ

Замовник подає заявку на ім'я проректора з наукової роботи ДНУ, підписану керівником науково-дослідної роботи (далі – НДР), з обґрунтуванням доцільності використання відповідного обладнання для виконання наукових досліджень.

Якщо використання відповідного обладнання Центру колективного користування науковим обладнанням «Інноваційні технології в ракетно-космічній галузі» планується з використанням витратних матеріалів і реагентів, їх наявність забезпечує Замовник.

Підставою для проведення робіт є ухвалена проректором з наукової роботи ДНУ заявка.

Результати вимірювання та супроводжуючий їх графічний матеріал у паперовому чи електронному вигляді є власністю Замовника (Учасника, МОНУ, інших замовників) даних наукових досліджень.

У разі використання результатів вимірювання в статтях, тезах доповідей, авторефератах, дисертаційних роботах, звітах та при поданні заявки на патент, замовник повинен вказувати структурний підрозділ, де проводилася робота, та назву приладу.

ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВОК І ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ ДЛЯ ЗАМОВНИКІВ – СПІВРОБІТНИКІВ УЧАСНИКІВ ЦЕНТРУ

Замовник подає заявку на ім'я проректора з наукової роботи ДНУ, підписану проректором установи Учасника, завірену печаткою установи, з обґрунтуванням доцільності використання відповідного обладнання для виконання науково-дослідних робіт.

Використання обладнання Центру планується Замовником з урахуванням витрат на матеріали і реагенти та інших обґрунтованих витрат, що мають бути передбачені відповідним кошторисом.

Підставою для проведення робіт є ухвалена проректором з наукової роботи ДНУ заявка.

Оригінали результатів вимірювання та супроводжуючий їх графічний матеріал у паперовому чи електронному вигляді є власністю замовника.

У разі використання результатів вимірювання в статтях, тезах доповідей, авторефератах, дисертаційних роботах, звітах та при поданні заявки на патент, замовник повинен вказувати структурний підрозділ, де проводилася робота, та назву приладу.

ПЛАТНІ ПОСЛУГИ З ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВОГО ОБЛАДНАННЯ ЦЕНТРУ ДЛЯ ПОТРЕБ ІНШИХ ЗАМОВНИКІВ

Надання послуг Центру стороннім фізичним та юридичним особам здійснюється на договірній оплатній основі у встановленому для цих видів діяльності порядку.

Оригінали результатів вимірювання та супроводжуючий їх графічний матеріал у паперовому чи електронному вигляді є власністю Замовника.

У разі використання результатів вимірювання в статтях, тезах доповідей, авторефератах, дисертаційних роботах, звітах та при поданні заявки на патент, Замовник повинен вказувати структурний підрозділ, де проводилася робота, та назву приладу.